Hva vi gjør

Fortelleroppdrag

Vi kan bidra med å få frem unges historier som enten uttrykkes i tekst eller som digital fortelling. Det er alltid noe å lære av historiene, og de kan bidra til å skape forståelse i en tjeneste eller et lokalsamfunn. Fortellingene kan brukes til utvikling og til undervisning samtidig som den som forteller får være anonym.

Veiledning

Vi kan gi fortellerveiledning til en ungdom eller ung voksen som mottar en tjeneste. På den måten kan de fortelle sin historie på sine premisser. Hen som lager en digital fortelling eier den, og derfor kan de bestemme selv hvem som skal få se den.

Fortellerverksted om effekt

Vi holder verksted som forløper seg over én enkel dag, med fokus på fortellinger om forskjellen du gjør i jobben din. Du lærer enkle verktøy for å fortsette med historiefortelling i jobben din.

Verksted i digital historiefortelling

I løpet av to dager får du nybegynnerkurs i digital historiefortelling og lærer hvordan du kan bruke det i jobben din.

Send en forespørsel