Om oss

Temaer som angår ungdom er noe som ofte snakkes om. For øvrig får de unge sjelden delta i det offentlige ordskiftet og med det fremme sitt syn på saker som omhandler dem. Dette betyr at et mangfold av unge stemmer verken blir hørt eller invitert inn i påvirkningsprosesser.

For at de unge skal få mer påvirkningskraft og bli synliggjort i større grad, bruker vi i World Wide Narrative metoden digital historiefortelling. Digitale fortellinger er personlige historier som digitaliseres gjennom lydopptak og bilder eller video. Det er mulig å være helt anonym for de som ønsker dette.

Vår visjon

Visjonen vår er at alle unge skal føle at de har en rolle å spille i samfunnet ved at de får fortelle på egne premisser hva deres erfaringer er og hva de drømmer om i fremtiden.

Menneskene

Merete Grimeland
Daglig leder

Merete har jobbet med digital historiefortelling siden våren 2007. Hun er utdannet medieviter, og har veiledet over 600 mennesker med å fortelle deres historier. Fra forsamlinger på 60 til intime verksteder med 3 deltakere, eller gjennom 1-til-1 veiledning. Alt er mulig så lenge man setter av tid til å lytte.

merete@worldwidenarrative.no

(0047) 95 86 00 26

Therese Holmen
Prosjektleder Oppvekst

Therese er prosjektleder for prosjektet Oppvekst som handler om at  ungdommer og unge voksne deler digitale fortellinger om temaer relatert til oppvekst. Hun leder unge fortellere og hjelper de å dele historiene sine, og er redaktør for alle historiene som kommer ut.

therese.holmen@worldwidenarrative.no

(0047) 406 10 750

Marit Erdal
Prosjektkoordinator
prosjekt Barn på flukt

Marit er prosjektkoordinator for Barn på flukt, et samarbeidsprosjekt med Redd Barna som er støttet av Extrastiftelsen. Barn og ungdom som har vært på flukt skal lage digitale fortellinger med oss så historiene kan deles i skole og omverden så vi forstår bedre. Marit har skrevet en spennende masteroppgave om bruke av digital historiefortelling i et menneskerettighetsperspektiv.

marit@worldwidenarrative.no

(0047) 472 66 062

Edda María Williams Gunnarsdóttir
Digital forteller oppvekst
Amdjed Taleb
Digital forteller oppvekst
Michael Erikstad Nilsen
Digital forteller oppvekst

Vårt narrativ