Hva var det som egentlig skjedde?

Vi får frem ungdommer og unge voksnes historier

Personvern og anonymisering

Deltakerne lærer at deres stemmer og historier er viktige for samfunnet uten at de må dele identiteten sin.

Bestemmer på egne premisser

Deltakerne bestemmer på egne premisser hvor mye de vil dele. Samtidig får de fortalt noe som er viktig for dem på en gjennomtenkt måte.

Tilgjengelige verktøy

Vi bruker bare smarttelefoner og nettbrett på verksted slik at deltakerne kan fortsette å produsere etterpå. De lærer seg, rett og slett, hvordan de kan bruke utstyret det selv har til å lage video.

De lager enkle stillbildefilmer som er basert på personlige erfaringer.

Viser frem deltakernes digitale fortellinger

Vi viser de til de som kan lære av dem. Det kan være skole, barnevern, lokalsamfunn, politikere og fagpersoner.

Vi samler også alle de digitale fortellingene som vi har fått tillatelse til å dele på video-plattformen vår worldwidenarrative.no

Se digitale fortellinger om oppvekst